Dit is waarom QAPP AIR partner is van Viridi Air...

Jaarlijks sterven wereldwijd miljoenen mensen aan vervuilde binnen- en/of buitenlucht en 100.000-en worden er structureel ziek van. Niet goed voor de gezondheid maar ook het klimaat heeft te leiden aan vervuilde uitstoot (o.a. CO2). Viridi Air zet zich daarom in voor meer concrete acties, bewustwording en regelgeving op schone binnen- en buitenlucht voor de gezondheid en het klimaat. 

Ons, doel is om zoveel mogelijk bedrijven in beweging te krijgen om bij te dragen aan schone binnenlucht en/of minder uitstoot in de buitenlucht voor personeel, klanten of maatschappij.  Voor gezondheid en klimaat. Om dat te bereiken zijn we enerzijds regelmatig in gesprek met overheden, wetenschap, brancheorganisaties en lobbygroepen voor meer bewustwording, investeringsbereidheid en regelgeving inzake binnen- en buitenlucht. Anderzijds plant Viridi Air namens bedrijven luchtzuiverende filterstroken bestaande uit unieke boom-/haagsoorten en creëert hiermee schone lucht.

LET OP: Uitsluitend bedrijven die met een product, dienst of bewust bedrijfsbeleid (aantoonbaar) bijdragen aan schone binnenlucht en/of minder uitstoot in de buitenlucht kunnen meedoen met onze buitenfilterprojecten. Viridi Air is sinds mei 2020 gestart met het zoeken van partners: bedrijven die schone lucht, vergroening en duurzaamheid omarmen.

QAPP AIR  is partner van Viridi Air

Filterstroken

Er is een verschil tussen de opname van fijnstof en gassen bij naald- en loofbomen. Een gezonde mix van deze bomen dient optimaal te zijn in een omgeving die vaak vochtig is en waar veel wind doorheen waait. Door de naald- en loofbomen verspreid maar bij elkaar te planten in filterstroken, wordt veel verontreiniging weg gefilterd. Kwantitatief is het jaarlijks resultaat (bij volwassen exemplaren) van dit filterprincipe een verbetering van de buitenluchtkwaliteit:

CO2 opname – 22kg
Fijnstof opname 1,5kg
Ozon opname 500gr
NOx opname 200gr
Ammoniak opname 53% van wat in dat gebied wordt uitgestoten

Meer informatie over dit filterprincipe is te vinden in de brochure “Bomen, een verademing voor de stad”. De digitale versie is beschikbaar op diverse plaatsen op het internet (bron: WUR).

OPMERKING: diverse studies die gedaan zijn door het plaatsen van bomen langs drukke snelwegen of in stedelijke gebied hebben weinig effect. Sterker nog, ze kunnen de concentraties verontreiniging verhogen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat b.v. in stedelijk gebied weinig wind is waardoor minder opname mogelijk is. Een optimaal effect vereist een optimale aanplanting volgens ons BBA-model.

Door het planten van luchtzuiverende filterstroken bestaande uit unieke boom-/haagsoorten wordt naast CO2 juist veel fijnstof, ozon, NOx en ammoniak uit de lucht gefilterd. De aanplantwijze is niet zoals een traditioneel bosgebied maar in stroken/lanen. Door deze bomen in een buitengebied te planten, waar ook veel wind staat, worden grote hoeveelheden luchtverontreiniging uit de buitenlucht gefilterd. Minder vervuiling in de buitenlucht betekent minder vervuiling in de binnenlucht. Biodiversiteit, het planten van verschillende boom- & haagsoorten is belangrijk voor het gezond en toekomstbestendig maken van de bomen.

Inmiddels zijn er steeds meer bedrijven die aansluiten bij Viridi Air omdat ze schone lucht belangrijk vinden voor personeel, klanten of de maatschappij. Het creëren van gezonde lucht is sinds 2020 in populariteit toegenomen.Alleen door samen concreet te handelen maken we de lucht schoner en gezonder. Schone lucht, voor gezondheid en klimaat. Natuurlijk voor elkaar!

Als iedereen een klein stapje zet voor schone lucht, maken we samen een grote sprong naar gezonde lucht!